Odber noviniek, updateov a akciových produktov do emailu.
x

Vyhlásenie o zodpovednosti

 

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o konopných produktoch, vitálnych hubách, medicíne Rapé, o zdraví, strave a výžive človeka. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné rady, ani s nimi tak zaobchádzať.

 

Tieto všeobecné informácie na našej webovej stránke sú poskytované tak, ako sú, bez toho, aby sme za nedávali akékoľvek záruky, či už výslovné alebo implicitné. Laherba, s.r.o. vo vzťahu k informáciám o zdraví, uvedeným na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne záruky. Nemôžete sa spoliehať na informácie, uvedené na tejto webovej stránke, ako na alternatívu rady od svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

 

Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohli trpieť akoukoľvek zdravotnou ťažkosťou, mali by ste vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú lekárom na základe informácií, ktoré ste našli na našich webových stránkach alebo ktoré sme poskytli inou cestou. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. V prípade, že zvažujete vykonať akúkoľvek zmenu vo svojom životnom štýle, strave alebo výžive, obráťte sa najprv na svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

 

Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúži len na vzdelávacie účely. Laherba, s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za obsah na jej webových stránkach či na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, ak takýto obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či iné nezákonné činnosti. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok. 

 

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu informáciu a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán, ani vo vzťahu k informáciám na týchto webových stránkach uvedených neposkytujeme žiadne záruky. V prípade, že sa rozhodnete na tieto webové stránky tretích strán pripojiť či akýmkoľvek spôsobom spoliehať na informácie tam uvedené, robíte tak na vlastné riziko.

 

Všetky produkty v tomto obchode, ako sú konopné produkty s CBD, CBG, Rapé, vitálne huby a ďalšie, nie sú lieky a nedokážu diagnostikovať, liečiť ani vyliečiť choroby. Pred začatím nového diétneho programu sa vždy poraďte so svojím lekárom.

 

Laherba, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek nevhodné či nesprávne využitie informácií alebo služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek použitie informácií či služieb tu poskytovaných.