Odber noviniek, updateov a akciových produktov do emailu.
x

11 letý indigový chlapec o změnách na Zemi - 2. časť

97. A pokud nesouhlasím? Pokud jsem proti tomu, aby 91 % z lidí zemřelo? Pokud je miluji takové, jací jsou, a nechci, aby začali být nemocní a umírali kvůli prostoru pro “dokonalejší lidí”? Můj názor bude vzat v úvahu a globální změny budou zrušeny?


Chápu, co říkáte. Neměli bychom to chtít. Dokonalí lidé tak nepřicházejí. Slabý musí ustoupit silnému – tak uvažuje spousta lidí. Ale síla není ve zničení, ale v tvoření. Zároveň by se mělo pochopit, že tvoříte nejen pro sebe. Ti, kteří jsou zvyklí tvořit jen pro sebe a nevidí druhé, musí odejít. Nesou ostatním jen samotu a zoufalství. Nemohou dělat a myslet jinak. Když zůstanou, budete také sami. Ne všichni lidé jsou takoví, ale většina. Onemocnět a umírat – znamená poznat bolest a strach, které v takových lidech rostly po celou dobu. Pokud však tomu u vás tak není, pak se vám to nestane. Mluvíte o složitých věcech pro chápání lidí. Máte svoji vlastní pravdu, které věříte. Mají ji i druzí. Lidé rostou na Zemi, ale nechápu ji. Co myslíte, ona vám rozumí?

 

98. Jaké mají indigo-lidé cíle? Nebo spíše ti, kdo je sem poslali?


O cílech indigo jsme už hovořili. Jsou to ti, kteří pomáhají při změnách. Indigo přicházejí sami, a to se děje všude. Indigo jsou malá část toho, co může přijít. Lidé jsou také malá část. Přicházíme z jednoho místa a známe se velmi dobře, ale tady si každý pamatuje to, co si pamatovat může. Je to jeho schopnost, kterou si sám vytvořil. My všichni přicházíme žít.

 

99. Umějí indigo-děti lhát, a byla v tomto tématu lež?


Všichni lidé umějí lhát. Učí je to život, ve kterém se ocitli. Indigo také umějí lhát. Lež přijde tehdy, když si to člověk přeje. Lidé spolu mluví tak, jak umějí. Pokud se jim nedaří říci, co očekávají ostatní, pak lžou. Ale to není podvod, to je neschopnost mluvit tak, jak je třeba. Oklamat je jednoduché, to se říká snadno, těžší je říct pravdu, to je třeba pochopit.

 

100. Co může znamenat (charakterizovat) fráze “Šest paprsků”? Čeho se to může týkat?


Člověk není jen tělo. Sedm paprsků tvoří jeho Druha (světelné tělo? Pozn.překl.). Ti, kteří mají tělo, takové sestavení nevidí, protože tělo je vytvořeno, aby drželo podstatu. Člověk se skládá ze světla. Je nebarvené. Jeden paprsek přestal dávat lidem svou moc. To je paprsek pravdy. Nyní lidé nikdy nebudou věřit tomu, co je jednoduché a jasné. Hledání pravdy se stává téměř nemožným. Lidé budou rychle zklámáni životem a budou se snažit zemřít. Když nebude pravdy, všichni se budou bát, že jim všichni lžou. A tak strach nahradí sedmý paprsek a zničí zbytek. Čím více se člověk bojí, tím je strach větší. Pokud máte strach, že budete zabiti, bude zabíjení ještě větší.

 

101. Chápeš, že čísla, která nám uvádíš – neznamenají pro nás nic, protože neznáme specifika práce s nimi – je to totéž jako číst neznámé písmo. Řekni nám o nich.


Pro ty, kteří chtějí pochopit, jsou pochopitelné. To není cizí jazyk. Je to rozhovor v jiné formě.

 

102. Řekni prosím: zdalipak skutečnosti, že indigo a další předávají lidem informaci o nadcházejících katastrofických změnách, nejsou druhem příležitostí pro to, aby lidé přišli k rozumu a, změníce svůj vztah k druhým i k planetě, změnili tak nadcházející scénář událostí na měkčí, jemnější? Nakolik scénář toho, čím je nutné projít, je možné ještě dnes změnit?


Máte možnosti 4 směřování. Pátá byla uzavřena v poslední době. Lidé je nepoužívají, protože nevěří. Necítí to, co je už jasné téměř všemu na Zemi. Události nemohou být lepší. Budou stejné pro všechny. Příroda na Zemi se může měnit. Totéž umí dělat Země. Lidé nechápou, proč to dělá, protože dosud ještě nechápou, proč se příroda mění. Je to příběh Země o tom, co se s ní děje. Lidé takovému jazyku nerozumějí. Myslí si, že ptáci prostě zpívají a zvěř vrčí nebo mňauká. Ale tak to není. Hovoří s vámi každý den a také mezi sebou navzájem. Když šumí stromy, je to také konverzace. Všechny zvuky na Zemi lze chápat jako hovor Země. Lidé jsou schopni slyšet pouze silný křik, nebo když něco spadne, kape nebo praská. Ještě slyší také katastrofu. Pak krátký čas jsou schopni slyšet a rozumět mnohem více, ale potom zase zapomenou. Země každý den říká lidem to, co se bude dít. Změna již nastala. Právě k vám přichází. V ní jste minulost, a ona je budoucnost. Nikdy ji neuvidíte dokončenou, ale pocítíte. Až se změníte, Změna zmizí.
Pokud změníte svůj postoj k sobě navzájem, pomůžete si rychleji pochopit, jak je nutné změnit se, a uděláte to lépe než ostatní. Ostatní se budou muset podřídit tomu, co se jim nabízí. Pro mnohé to bude nepříjemné.

 

103. Co si myslíš o snech? A jak se sen může změnit v důsledku záblesku a při změnách?


Ve spánku člověk prožije polovinu svého život. Ve spánku odpočívá pouze tělo, ale ne zcela. Sen – to je pro člověka příležitost dělat to, co chce dělat v reálném světě, kde jeho tělo. Ve snu můžete shromažďovat vzory jako projektanti. Pokud jsou správně sestaveny, začnou pracovat a brzy se objeví v reálném světě. Každý z vás ví, jak navrhovat, ale jaksi shromažďuje to, co se rychle rozbije. Takových věcí je u vás hodně, ale stává se to ještě potřebnějším. Pokud se věci začnou rozpadat, budete zmateni. Aby se věci nerozpadaly, měly by být udělány dobře. Dobře provádějí ti, kteří to dělají sami. Ale jsou tu i tací, kteří říkají, že pracovali sami, ale ve skutečnosti to za ně udělal někdo jiný. I když to bude uděláno dobře, stejně se to rychle rozpadne, protože ten, kdo řekl nepravdu, neumí dělat sám a věc se zkazí. Pokud ji bude chránit, musí to dělat sám.
Nyní se sny stávají silnějšími. Ale jen málokdo si je dokáže zapamatovat. To, co tam děláte, je velmi odlišné od toho, co děláte ve skutečném životě. Ve snu se nelze bát a dělat prudké pohyby. Pokud vidíte světlo, musí být čisté. Nechoďte k silnému zelenému světlu!

 

104. Jak vidíš budoucnost Země (obecně)?…. Věci se změní, nebo vše zůstane tak, jak je…. teď?


Země nebude stejná jako nyní. To se nedozvíme. Zbytek uvidíte sami.

 

105. Co je Bůh? A proč stvořil svět? Jaký k tomu měl motiv?


Bůh – to je to, co člověk nevidí, ale dříve nebo později k tomu dojde. Bůh – to jsou lidé samotní. Mimo ně není Boha.
Lidé si vytvořili svůj vlastní svět, aby viděli smysl poznání. Když se tyto cíle nedaří dosáhnout, objeví se Bůh. Čím silnější je Bůh, tím slabší jsou lidé. Čím silnější je víra, tím bližší je Bůh. Ale Boha lidé nikdy nedosáhnou a nikdy také nepoznají, proč je stvořen svět, ve kterém žijí. Toto tajemství se odhaluje pouze po odchodu ze Země.

 

106. Jaký je tvůj postoj ke zvířatům, psům, kočkám a tak dále. Jak je cítíš, a jak by s nimi měli lidé zacházet? Je pravda, když se říká, že léčí lidi svou energií, nebo to tak není… co si myslíš?


Zvířata jsou stejné bytosti jako lidé. Musí být považována za sousedy. Sousedé by měli být přáteli a neubližovat si. Všechna zvířata jsou schopna mluvit, ale jejich jazyk je pro člověka nepochopitelný, protože mysl lidí není nastavena na takový rozhovor. Myslí si, že zvířata prostě jen vydávají zvuky. Pokud zpěv ptáků zpomalíme několiksetkrát, můžete slyšet oddělená slova v jejich jazyce. Když hovoří lidé, ptákovi se zdá, že to je dlouhý a pomalý zvuk. Člověk umí málo naslouchat, mnohá zvířata slyší mnohem více za krátký časový úsek. Nejrychlejší v rozhovoru a poslouchání jsou velryby a delfíni. Delfíni se dobře chovají k lidem, ale nechápou, proč lidé kazí vodu a berou některé delfíny do zajetí. Velryby se nikdy k lidem dobře chovat nebudou. Mnohá ​​zvířata jsou schopna najít proud života a použít jej. Lidé to nazývají schopností léčit. Ve skutečnosti zvířata prostě zesilují průtok energie skrze sebe a pomáhají tak odplavit onemocnění lidí. Někteří lidé to dělají podobně, ale většina se raději nechá ošetřit jiným. Ošetřování člověka oslabuje, přestane sám bojovat a umírá dříve. Z nějakého důvodu ti, kdo se učí používat životní energii, dělají to pro druhé za peníze a nazývají to léčením. Kočky a jiná zvířata to dělají stejně, protože jinak by zemřely. Nechápu, proč člověk prodá druhým smrt a lék na ni, protože ve skutečnosti je to – jedno a totéž. Když někdo prodá druhému život, dělá to úplně špatně: Život nemá prodejní cenu, cenu má pouze smrt. Zvířata nejsou schopna kupovat a prodávat.

 

107. V důsledkem změn (katastrof)… mnohé sklady a úložiště radioaktivního odpadu budou poškozeny… Výsledkem bude, že mnoho lidí bude ozářeno… Je možné se chránit před zářením a chemickými látkami… Pokud ano, jak?


Musíte se naučit používat proudy životní energie. Udělat to můžete pouze vy sami. Nikdo vám neporadí. Jinak lidé nebudou rozumět tomu, co je to smrt, a budou ji dále prodávat.

 

108. Říkáš, že lidem se zachce učit, ale nebude to jen ve škole. Kde se budou učit?


Budou se učit od Země. Tam je k dispozici více znalostí než ve škole. Ale lze se učit nejen na Zemi. To se stane, když lidé pochopí, že je to nutné. Pokud nebudou chtít – nikdo je nebude nutit.

 

109. Existuje židovský národ. Jakou roli bude hrát tento národ v nadcházejícím přechodu na vyšší vibrace?


Židé byli kdysi přemístěni na Zemi. O tom se vypráví v Bibli. Měli znalosti ovládání počasí, vody a země, ale pak tyto znalosti ztratili, protože zařízení, které s sebou přinesli, se rozbilo. Nyní jsou Židé téměř jako všichni a nedělají nic zvláštního.

 

110. Jestli to dobře chápu, tak v hustém materiálu lidského těla nezůstane na Zemi po všech těch změnách nikdo. Vždyť jestliže sama Země se přesune na vyšší úroveň vibrací, energie změní i tělo.


Po provedení změn zůstane málo lidí. Budou nemocní a potrvá dlouho, než se uzdraví. Nemoci přinutí lidi buď být silnými, anebo zemřít. Ti, kdo zbydou, naučí své děti i ostatní tomu, co vědí, a také odejdou. To, co bude na Zemi, bude lidem lhostejné. Jejich znalosti už budou na jiném místě.

 

111. Proč si málokdo pamatuje své sny? Jak si je pamatovat?


Chcete-li si pamatovat sen, musíte být v klidu. Není možné myslet na to, co je třeba dělat dnes nebo zítra. Jakmile přemýšlíte jen o tom, sny zmizí, protože vaše mysl je silnější. Sen se může jevit jako myšlenka, ale pak jej musíte zadržet v hlavě. Je to jednoduché. Zapamatujte si hlavní detaily snu. Jimi se sen otevře sám. Pokud je však detail nesprávný, pak zmizí on i sen.

 

112. Jaký je důsledek přiblížení se k zelenému světlu?


Silně zelené světlo způsobí, že lidé přestanou myslet. Člověku se pak zdá, že je to velmi dobře. Jakmile se to však stane, zelené světlo nahrazuje životní energii a on rychle umírá. Přitom může pomoci zemřít i ostatním a při tom věří, že je to tak lepší.

 

113. Jak lze vysvětlit, že se na Zemi vyskytuje několik ras? Jak se sem dostaly? Která rasa je nejstarší?


Několik ras bylo třeba pro vytvoření lidstva, které bude žít v různých oblastech Země. Tehdy i nyní nejsou podmínky na Zemi stejné. Nejstarší rasa jsou ajrii. Každá rasa byla vytvořena s pomocí „návrháře“ lidských těl. V tom návrhu byly i podrobnosti pro lidské duše. Nyní už projektování není povoleno, protože správné typy lidí byly vytvořeny.

 

114. Jak hodně se liší život původních lidí od nynějších? V čem?


Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 – 17.000 roky. Předtím lidí nebylo a nebude. Jejich život byl zajímavější než současných lidí, ale i horší. Zajímavější proto, že byli schopni chodit mezi světy. Také znali to, čemu vy říkáte magie. Uměli vytvořit části světa a chápat celou Zemi. Špatné bylo, že se snažili žít dlouho a z toho umírali. Na Zemi se nemůžete snažit žít dlouho. Není k tomu určena.

 

115. Kým byl založen Egypt?


Egypt vytvořili I3211. To je bod S3214 v souhvězdí Berana. Pyramida je anténa. Přenáší informace, pokud jsou vloženy. Nyní jsou už pyramidy součástí.

 

116. Pozůstatky života Slovanů byly zjištěny na území Německa, Pákistánu, Turecka, Indie. Odpovídá tato informace skutečnosti?


Slované přišli ze země za oceánem na západě. Co jste uvedli – je pravda. To jsou místa, kde někteří z nich přebývali.

 

117. Co se stane s člověkem po smrti?


Umírá pouze tělo. To, čím jste, nemůže zemřít. Smrt nastává pouze v několika světech podobných tomu našemu. Ale na jiných místech také vždy nežijí dlouho. Když se ptáte po životě, ptáte se proto, že řešíte váš úkol, který jste na sebe vzali v tomto světě. Odpovědět si musí pouze každý sám, jinak úkol nebude mít smysl. Řešení úkolů – je jedním ze způsobů, jak se stát chytřejším a naučit se porozumět druhým.

 

118.V říjnu se prý něco přihodí Zemi a lidem?


Ne. Se Zemi se nic neděje. Ale pro Zemi je stále obtížnější udržet oceány.

 

119. Víš něco o interakci, vzájemném ovlivňování krystalů a minerálů s člověkem? Jaké krystaly, minerály, kameny pomohou člověku projít změnami a nadcházejícími výzvami?


Minerály se s člověkem spojují neustále. Prospěšné jsou ty, které mohou sbírat sluneční a další světlo. Nebezpečné jsou ty, které se chovají jako magnety. Domy, jež lidé stavějí, jsou velmi nebezpečné, protože se používají umělé materiály. Nejlepším materiálem je cihla. Ještě lepším materiálem je kámen nebo jeho kus. Dřevo je krátkodobý materiál. Pokud přijde silné světlo (záblesk, pulz), spasí vás pouze země. Její hloubka musí být minimálně 12 metrů.

 

120. Kdo hodnotí práci ztělesnění podstaty (ducha) v „hmotném“ světě? Jak já to chápu, jsou to podstaty (duchové) určité úrovně, kteří se už nemusí inkarnovat jako člověk. Takže? Na jaké jsou úrovni a jak jí dosáhli?


Činnost lidského ducha hodnotí systém, nikoli samostatné entity. Toto pole obklopuje Zemi. Ti, kteří hodnotí Zemi, jsou jejími tvůrci. Stali se takovými po pochopení celého světa jako Sféry, Koule. Je-li řada uzavřena sama do sebe, stává se nekonečnou a ztrácí smysl.


121. Jak se chránit před nechtěným kontaktem, ať už je to s mimozemskou civilizací nebo astrální bytostí?


Nelze souhlasit s komunikací, pokud jí nerozumíte. Každému rozhovoru je třeba rozumět. Rozhovor by neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Ti, kdo s vámi komunikují, vědí víc než vy, a tak mají odpovědnost vůči vám. Není možné dělat něco, čemu nerozumíte. Pokud budete vyzváni dát energii něčemu, čemu nerozumíte, nedávejte ji. Musí vám říct pouze pravdu. K tomu stačí se zeptat.

 

122. Ukládá Bůh (obraz, k napodobení něhož byly vytvořeny jeho „dětmi“ světy, duchové i všechny „věci“) jakákoliv ohraničení života ve světě jím vytvořeném? Pokud si myslíš, že ano, jaká a proč?


Neexistují žádná omezení a nikdy nebyla. Všechna zpodobení toho, co nás vytvořilo, jsme my sami. Všechno, co dělají lidé, představuje myšlenky těch, kteří je vytvořili. Tak Tvůrci mohou vidět chyby i dobré stránky ve svých myšlenkách. Pokud ponecháte jen dobré myšlenky, rychle ztrácejí sílu a zanikají. Žádná myšlenka nikomu nepatří a může zmizet. Dobré i špatné myšlenky jsou silné. Ale takové jsou jen pro lidi. Myšlenky nelze rozdělit na dobré a špatné. V myšlenkách těch, kdo vytvořili lidi, nikdy nebylo nic špatného. Jen ne vše, co je vytvořeno, se lidem líbí. Ne všechno taky chápou. To také vede k rozdílu v myšlení.

 

123. Významem vtělení je projít některá „poučení” a aktualizovat zkušenosti podstaty (Ducha). Je oprávněn sám Duch-žák si určit lekci, nebo ho mohou opravit jen jeho „učitelé”? Je možná situace, že učitel hodnotí neobjektivně a neposkytuje poučení, která vyučováný potřebuje? Schválně, proti vůli jeho nebo někoho jiného.


Pokud učitel udělá chybu, neměl by už učit. Bude převeden mezi studenty. Každý omyl učitele narušuje pořádek ve světě. Člověk si může vybrat jen to, jak využije čas učení. Na lekci být musí. Pokud dotyčný bude chodit za školu, bude muset žít znova. Učitel pomáhá člověku život studovat, ale nikdy nedělá nic za něj. Učitel dává pouze ty lekce, které se dát musí. Všechno ostatní nabízejí duchové, kteří jsou ve vaší blízkosti. Jejich úkolem není učit, ale použít vaše znalosti, protože oni sami znalosti získat nechtějí.

 

124. Je pravdou, že nyní všichni (indigo i křišťálové děti) čekají na nějaký signál z kterékoliv strany, aby se aktivizovali k nejdůležitějšímu cíli na planetě…?


Ano. Takový signál přijde, ale ne teď. Všimnete si, co se změní. Nepřinese to lidem újmu.

 

125. Podle některých zpráv je zřejmé, že po všech těch změnách na planetě Zemi prostě nebude možné žít, a lidi, kteří zůstanou naživu, vyzvednou mimozemské lodě vyšších vědomí…. Teprve po nějaké době lidi pošlou zpátky na planetu, samozřejmě podle jejich vlastní volby. Je to pravda?


O všech změnách na Zemi všichni ti, kteří žijí v blízkosti, vědí. Oni nemusí létat po událostech a zachrňovat přeživší. Mohou to udělat dřív. Přijedou ti, kteří žijí za předělem. Neznají přesný čas a opozdí se. Lidé v jejich světě žít nemohou, ale mohou jim být poskytnuty umělé sféry. Budou malé a rychle se stanou nudnými. Budou-li se lidé chtít vrátit, budou muset změnit organizmus.

 

126. Kde ty budeš žít v příštích 5ti letech? Máš přátele, kamarády v jiných zemích?


Budu žít v Rusku. Je to dobrá země, i když se v ní někdy lidem žije těžko. Ale potíže existují i v jiných zemích. Já můžu mluvit s přáteli na všech kontinentech Země. Telefon ani internet k tomu nepotřebujeme. Slyšíme prostě hlasy. Tady na fóru mluvím jen já, protože tato zkouška se provádí poprvé.

 

127. Co je to lidská podstata, mohou mít některé fragmenty podstaty žijící v jiných světech vliv na ostatní části? Je možné se chránit před tímto vlivem, a pokud je to možné, pak jakým způsobem? Jak je energie podstaty přerozdělena mezi fragmenty a jaké problémy mohou nastat v tomto ohledu? Může jeden fragment podstaty nést následky způsobené činností jiného a co dělat v takových případech?


Lidská podstata je seskupení jednoho nebo více fragmentů projekce myšlenky vytvářejícího. Lidská podstata je podmíněna. To, co vidíte každý den jako člověka, nejeví se jím v plném rozsahu. Člověk žije najednou v několika světech. Tyto světy se mohou od sebe navzájem lišit. Ve všech případech však existuje spojení. Toto spojení je odlišné od ostatních signálů. Tak se člověk může o sobě dozvídat v různých světech. Pokud se někdo chce seznámit, odešle svůj fragment do druhého. Tyto fragmenty se spojí. V této souvislosti je důležité vědět, že ty a on jeden jste. Taková seznámení jsou nutná pro rychlejší poznání života, ale nejen jeho. Pokud se nechcete seznámit, pak stačí nic nedělat. Vaše přání je prvořadé. Jestliže projevíte zájem, seznámení se uskuteční. Pro mnohé je velmi zajímavé, co se stane, takže se seznamují s těmi, kteří jim často brání porozumět světu. Důvodem je, že takováto seznámení jsou velmi snadná. Můžete kolem projít slovy, skutky, pocity – je to jedno a totéž. Energie podstaty se rozděluje na fragmenty různými způsoby, ale existují společné hodnoty: 1 – 13 fragmentů 15 %, 14 – 18 19 %, 19 – 24 11 %, 25 – 26 1 %, od 27 do 34 30 %, 35 – 76 19 %, 76 až 1014 5 %. S 1014 po 1100 1 % i méně. Pak začíná devastace podstaty. Všechny uvedené hodnoty by neměly být nižší. Pokud jdou dolů, pak člověk zemře. Jsou-li vyšší, pak nebude schopen pochopit a bude se muset znovu narodit.
Tyto fragmenty na sebe mohou působit ne více než 1,5 %. Vyšší expozice člověka zabije. Osoba může při expozici použít pouze 10 % své energie. Zároveň může být ovlivněna 10 % energie jiných. K dispozici bude 100 akcí. Toto číslo se používá v matematice. Pokud na vás působí silněji, chtějí vám ublížit. Aby k tomu nedošlo, podělte se o energii s druhými fragmenty. Lidé umírají rychleji, když se neumí podělit. Pokud nevíte, jak sdílet, můžete požádat o radu. V otázce oslovte ty fragmenty, které se staly příliš velké. Stane-li se, že onemocníte, pak v žádném případě nesdílejte. V takovém okamžiku to, co sdílíte, je příliš slabé a může to oslabit ostatní.

 

128. Co představuje anděl strážný, ​​jak funguje?


Anděl strážný je váš učitel. Důvěřujte mu. On o vás ví všechno. Je to pomocník Tvůrců. Pokud ho nepotřebujete, zmizí a nebude se připomínat, ale pomoc bude pokračovat. Nikdy se vám nemísí do života, proto ho neproste, aby udělal něco za vás. Odpovědi anděla strážného jsou vždy pravdivé.

 

129. Jaké mimozemské civilizace znáš, jaké jsou jejich cíle, pokud jde o Zemi, před kterými je třeba být opatrný, které z nich pomáhají lidem?


Znám mnoho přátel, ale nikdo lidem nepomáhá. Proto je nelze rozdělit na nebezpečné a bezpečné. Vždy zadávejte přesné a správné otázky a poslouchejte odpovědi v hlavě. Nebezpeční jsou ti, se kterými se budete cítit špatně. V tomto případě odmítejte komunikovat. Cíle mají různé, stejně jako vy. Každý z nich se nachází v blízkosti nebo daleko od vás. Sousedé – Mars (strach), Venuše, Saturn. Špatně se k lidem chovají na Marsu a Neptunu.

 

130. A jak se kontaktovat se svými učiteli?


Jste s nimi v kontaktu neustále. Lidé si toho nejsou vždy vědomi a věří, že kontakt je přerušen. Mnohé z otázek, které pokládáte, mohou zodpovědět samotní lidé, protože vaši učitelé vás obrací k nim. Jejich odpověď je rovná odpovědi učitele. Učitel také neví všechno. Pokud neví, přeposílá váš dotaz druhým. Odpověď od nich přichází přes něj. Chcete-li komunikovat, je třeba klást přesné a správné otázky. Nebude vám odpovídat na otázky o tom, jak je třeba žít.

 

131. Odkud znáš odpovědi na všechny otázky a kdo ti může zakázat odpovědět na ty choulostivé nebo „nesprávné“?


Znám odpovědi proto, že vy znáte otázky. Některé z těchto odpovědí nepotřebuji, a jsou převedeny na vás. Znát odpověď je jednoduché, protože odpověď je vždy k dispozici. Ale moje odpověď je pro vás vždy neúplná, protože ji budete muset plně pochopit sami. Pokud otázka je pro mě příliš těžká, jsem varován, a odmítnu odpovědět. Jestliže to za mě dělají jiní, svědčí to o tom, že špatně chápu, co dělat. Dostat odpovědi pak není dovoleno. Zadržují je do té chvíle, kdy je bude možno pochopit. Nemůžete jen čekat na odpověď. Musíte na ni dávat pozor. Přitom je možné změnit otázku.

 

132. Jaká hudba se ti líbí?


Líbí se mi různá hudbu. Je taková, o níž můžu mluvit s dětmi, a je i takové, které nerozumí. Hovořím s nimi o takové hudbě, která se líbí většině z nich. Mně se líbí krásná instrumentální hudba a hudba, kterou hrají na syntezátor.

 

133. Jaké máš sny? Létáš často?


Létám někdy. Je to skvělé! Moc se mi to líbí! To by bylo – létat ve skutečnosti! Přál bych si, abychom nezapomněli létat.

 

134. Jaké máš další schopnosti? Pocity? Existují různé možnosti? Na rozdíl od ostatních? A jak se to můžeme naučit? No, alespoň zkusit… je nějaká možnost?


Když mluvíme o schopnostech, nevím, co na to říct. Existuje jich mnoho. Pocity mám také různé. Zvláštních schopností není mnoho, ale nějaké jsou. Hovořit o všech by trvalo dlouho. Všechny schopnosti by měly být použity pouze tehdy, když jsou zapotřebí a nepředstavují nebezpečí pro lidi. Nemůžete jimi lidi strašit a udivovat je. Bylo by to jako v cirkuse, když vystupují krotitelé se zvířaty. Ale při tom víte, že je nepravděpodobné, aby vyšli z klece. Pokud chcete například mluvit s ostatními na dálku, pak potřebujete pochopit, jak se posílá otázka a jak se přijímá odpověď. Pomocí barev a tvarů. Přemýšlíte o nich sami. Pak následují slova a čísla. Rozdělíte je na otázky a odpovědi. Je to jako v počítači. Měli byste pochopit, že tyto otázky a odpovědi nejsou jen pro vás, jsou spojeny se světem, ve kterém žijete. Pokud vám neodpovídají, pak žádáte příliš mnoho. Jestli vám to předají a vy nebudete vědět, co s tím dělat, prostě to zmizí.

 

135. Jak se ti líbí na tomto fóru a na internetu obecně?


Mám zájem o komunikaci s lidmi, kteří jsou starší než já. Jen tak se s nimi bavit o životě. Ale obvykle se najednou začnou nějak dívat stranou a snaží se rychle zmlknout. A někdy začnou mluvit o nějakém nesmyslu, aby změnili rozhovor. Internet byl vámi vytvořen jako zemské pole informací. Ale zemské pole je schopené se držet v pořádku, internet však ne. Vše, co je na internetu, je odraz mysli lidí, který se připravuje stát skutečností. Internet může učit různým věcem, ale záleží na vás, jak tyto poznatky aplikujete. Můžete jimi ublížit, stejně jako být ostatním přínosem. Internet je třeba rozvíjet a dát jej k dispozici všem zdarma. Nelze vyměňovat nápady za peníze. Internet vás dovede k poznání, jak si vyměňovat myšlenky bez něj. Kvůli tomu byl také vytvořen.

 

136. Mnoho-li lidí na Zemi přišlo na konec lekce a kde je takových lidí nejvíce?


To není jasné. Každý člověk končí svou lekci v určenou dobu. Pokud máte na mysli narození na Zemi, tak takových je mnoho.

 

137. Jaké to jsou 4 směry, které mohou nastat?
To nebude sděleno.

 

138. Kolik typů lidí bylo vytvořeno? Jaké?


Typy lidí:
egregory – 2,5 %,
kurátoři 5,4 – 8 %
provádějící 92 – 94,6 %.
Na Zemi existuje typ vztahů, který není nikde jinde. Lidé zde žijí nesprávně. Tak to musí být podle plánu těch, kteří vytvořili život. Klam je v tom, že provádějící důvěřují egregorům a umožňují jim spravovat provádějící. Nemělo by to tak být, ale lidé s tím souhlasí. První dva typy se mají změnit a zmizí, pak bude úkol Země řešen na 2,7 %. Lidé nejsou první. Existovaly i jiné druhy života. Lidé nejsou na Zemi dlouho.

 

139. Země se přesune na oběžnou dráhu blíže k Slunci a gravitace a záření se zvýší?


Ano. Poměr orbitálních stupňů pohybu bude 1: 4. Intenzita protonů: 2,8 z existujícího. Cirkulace gravitace – 5,4 od 100 zemského magnetického pole. Přísluní – 1,4 AU, aphelion – 0,7 AU. Protonový útok – ne méně než přes 2 periody poloviny Slunce = 16 standardních období.

 

140. Tehdy Mercur spadne do Slunce? To může způsobit vážný pulz!


Blesk bude zanedbatelný. Protonový útok se zvýší jen 2,1 krát. Měli byste si dělat větší starosti o Saturn. Jeho pole je silně oslabené. Nebude-li Saturnu, planetární pohyb, ve kterém je zapojen, bude porušen.


141. Co se pak v tom případě stane s naším Měsícem?


Bude mít trvalý přístup k Zemi. Objeví se nový gravitační průtok. Lidé budou čelit problému povodní a zhoršení zdraví, když bude úplněk. Měsíc bude odrážet částice přicházející ze Slunce a posílat je na Zemi. Záření bude v noci.

 

142. Nehrozí pro systém nebezpečí od Saturnu, jestliže ten ztratí energie příliš mnoho a přejde na příliš nízké orbity, což způsobí narušení pohybů Jupitera a dalších?


Ano. Stane se to. Pak se naruší pohyb planet. Všechny planety se pohybují po těch cestách, které jim zadal Stvořitel. Před 16.000 roky byly naposledy upraveny jejich oběžné dráhy. Vy to neděláte. Slunce ovlivňuje planety víc, než je potřeba. Mnohé z nich nemají proti tomu téměř žádnou ochranu. Vesmírné lodě Země musí letět na měsíce Saturnu a Jupiteru a začít korigovat zdroj uvnitř těchto planet. Saturn by měl být spojen s Uranem. Uran je zdrojem energie.

 

143. Podaří se Rusům schovat v bunkrech státní rezervy v případě kataklyzmatu?


Řekl jsem a opakuji, že pokud se schováte, neznamená to, že přežijete. Nemůžete si vybírat, kdo se může ukrýt a kdo ne. Spravedlnost s tím nemá nic společného. Je tu něco, co je třeba změnit. Chcete jezdit metrem ve starých nebo nových vozech?

 

144. Je mezi námi hodně ne-lidí s člověčím vzhledem? Kdo jsou a podle čeho je lze poznat?


Je jich málo. Více je těch, kteří přestali být člověkem a stali se bližší zvířatům. Rozpoznat je nemůžete, dokud si to oni sami nebudou přát. Pokud budete vědět, jak je poznat, nebude mít smysl skrývat se v lidské podobě. Být podobný druhým lze provést různě a mnohokrát. Jestliže se nechtějí nechat poznat, mají pro to dobrý důvod. Pokud budete vědět, že ve vašem domě žijí různé bytosti, budete mít strach a snažit se je vyhnat. Když to nevíte, je mezi vámi mír.

 

145. Zajímá mě, jsi-li si vědom sám sebe ve snu?


Ne vždy. Sen, to je druhá linie jdoucí souběžně s linií života. Mezi liniemi lze přecházet. V linii spánku je možné si představit to, co se pak objeví v linii života.

 

146. Uvádíš: „zeptat se“, „poslouchat odpověď v hlavě“ – můžeš ale poradit, kdy a za jaké podmínky je to lepší dělat? Co takhle pár cvičení pro rozvoj sluchu? Jak odlišit pravdu od vlastních představ? Obecně – poraď „hluchému“.


Slyšet je možné ve změněném stavu. Začít by se mělo z uklidnění. Kolem by nemělo být nic, co odvádí vaši pozornost. Neměli byste myslí setrvávat v současných úkolech, které je třeba řešit v blízké budoucnosti. Chcete-li poslouchat, je třeba „vypnout“ vnější zvuky. Neobracejte na ně pozornost, dokud se pro vás nestanou bezvýznamnými. V tichu, které se objeví, poslouchejte. Pravdivá slova znějí jasně a zřetelně. Nemusíte šeptat nebo mluvit s emocemi. Nemusí se na vás křičet, není třeba vám dávat rozkazy. Vaše fantazie jsou v podstatě nepochopitelné. Ale při odpovědi nejasnost zmizí. Zde jsou jemné hranice.

 

147. Jak velká je šance na návštěvu obyvatel Nibiru (Planeta X), která se nyní blíží k Zemi?


Planeta se k Zemi neblíží. Všechny planety jsou v blízkosti Slunce. Blíží se Vlna. Tu neodrazí ani vojska ani lidé to nezmohou. Tato vlna by měla ovlivnit všechny. Nebojte se toho. Není třeba se tomu bránit.

 

148. Když něco dobře dělám (říkám, myslím), „valí“ se na mě něco velmi pozitivního, jakási vlna, nemohu ji popsat, asi nějaké vzrušení, pravděpodobně podobné adrenalinu.


Tento pocit se nazývá spojení. Na krátký okamžik se spojíte s tím, co je vaším úkolem. Každé dobré dílo znamená, že plníte svůj úkol, dobře se učíte. Provádění takových děl, to je vaše trvání na tomto světě. Vy jste nejen tělo a duše, máte ještě trvání. Každý člověk si musí své trvání uvědomit.

 

149. Říká se, že děti, kterým se říká indigo, mají ve své auře modrý odstín. Řekni mi, jakou barvu má tvoje aura a jaká barva v ní převládá?


Jejich barva není nutně modrá. Modrou se stane při komunikaci s informačním polem. Mám rád fialovou a zelenou barvu, ale svítím zlato-stříbrně. Toto světlo každý nevidí, ale to není nezbytné. Takové barvy se ne vždy poštěstí uvidět obyčejnému člověku. My také ne vždy vidíme jeden druhého.

 

150. Řekni, zda podle tvého mínění nebude boj mezi indigo a lidmi, kteří nemohou přijmout v životě takové události jako vynoření se velkého počtu takových lidí (se schopnostmi, s vyšším vědomím)?
Ne, nebude. Boj je nesmysl. Existuje rozum. S ním je možné dosáhnout více než jen způsobit bolest. Ti, kteří nepřijmou obraz života, dříve nebo později odejdou sami. Pochopí, že byli na nesprávném místě.

 

Pokračovanie rozhovoru so Sašom pridáme čoskoro :)

 

Zdroj textu: clanky.info

orgo-net.blogspot.cz 

Original: ludiindigo.infoCB9: Nový kanabinoid na scéne - účinky, produkty a rozdiely od CBD

CB9 predstavuje nový kanabinoid nájdený v konopnej rastline, ktorého objav rozširuje našu znalosť o viac ako 150 existujúcich kanabinoidov. Tento konkrétny kanabinoid vychádza z CBD (kanabidiolu) ...

Kief - sypké zlato z konope

Je kief prospešný pre naše telo a môže ho užívať každý?

 

Môžno ste o tom ešte nepočuli, no kief alebo tiež konopný peľ je ďalšou možnou cestou, ako si do nášho tela doplniť kanabinoid...

Konopa a spiritualita - časť 1.

Každý užíva konopu vo svojich mnohých podobách pre iné dôvody a benefity. Či už pre zdravie, relaxáciu alebo len zo zvyku. To nemení nič na fakte, že táto posvätná rastlinka má kľúčový zosi...

Rapé a posvätný tabak

Nikotín môže byť v našom modernom svete široko zneužívaná látka, ale pre mnohé domorodé kultúry v Amerike je tabak posvätnou rastlinou, o ktorej je známe, že čistí jednotlivcov aj obradné prie...